Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (ORGT)

Organisme de la Diputació de Barcelona creat per col·laborar en la gestió, inspecció i recaudació dels tributs locals quan els ajuntaments respectius deleguen aquestes facultats

Equipament

PL. SANTA MAGDALENA


11
PL. SANTA MAGDALENA 11

08950

ESPLUGUES DE LLOBREGAT


934 729 181


orgt.esplugues@diba.catCAL DEMANAR CITA PRÈVIA. Dimarts i dijous de 8:30 a 14 hores

Tràmits que només s'atenen per telèfon o web:

PAGAMENTS I DEVOLUCIONS
SOL.LICITUD DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS
DOMICILIACIONS
DOCUMENTS PER PAGAR
JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

EMBARGAMENTS I SUBHASTES
CONSULTA INFORMACIÓ EMBARG DE COMPTES
CORRENTS
CONSULTA INFORMACIÓ EMBARG SOUS I SALARIS
CONSULTA INFORMACIÓ ALTRES EMBARGS
CONSULTA SUBHASTES / ADJUDICACIONS DIRECTES

MULTES
IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR
CONSULTA FOTOGRAFIA
ALTRES CONSULTES


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B