Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Béns mobles amb un valor especial

Béns mobles amb un valor especial:
Nota: Als efectes de donar compliment al que determina l’article 11.2.a) de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es prendrà en consideració, d’una banda, el criteri del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual es consideren béns mobles de valor especial aquells amb un valor econòmic igual o superior a 207.000€ (que és l'import equivalent a un contracte públic de subministraments subjectes a regulació harmonitzada); i d’altra banda els béns mobles de valor històric, artístic i cultural.  
a)    Béns mobles amb un valor econòmic especial: L'Ajuntament d'Esplugues no es titular en aquests moments de cap bé amb aquestes característiques.
b)    Béns mobles de valor històric, artístic i cultural:

-    Col·leccions
-    Escultures

 

Data d'actualització 31-12-2020.
Data de la propera actualització: Quan es produeixi una modificación en les relacions incorporades o, en tot cas, a 31-12-2021

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B