Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Seus municipals

Directory CASA CONSISTORIAL
Seu oficial i principal de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Ocupa l'antic Hostal de Picalqués, del segle XVIII. A planta Baixa hi té cabuda l'Àrea de Serveis Econòmics, el departament de Comunicació i els Serveis Subalterns. A la planta primera s'ubica l'Alcaldia, els Serveis Jurídics i el Saló de Sessions. A la planta segona l'àmbit de Territori i Sostenibilitat i la corresponent regidoria.
Directory CENTRE DE INFORMACIÓ I RECURSOS PER A DONES (CIRD)
Equipament que té com a objectiu donar resposta al conjunt de les necessitats de les usuàries, oferint serveis d'informació i orientació, d'atenció i suport personalitzat, programes d'activitats amb la participació de les dones i amb la voluntat que es converteixi en un espai de trobada.
Directory Centre Municipal Puig Coca
Oficines municipals que ocupen l'antic col·legi Puig Coca. El local és seu dels Equips d'Atenció Social dels barris de Can Clota, Centre, Ciutat Diagonal, Finestrelles, Gall, La Mallola, La Miranda i La Plana. També hi trobem l'Oficina de Dinamització Econòmica i Comercial; l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), l'Oficina AMIC d'Ajut a l'Immigrant, l'Oficina d'Empresa i Ocupació i el Servei Local de Català. Finalment, als pisos superiors també s'imparteixen classes a l'Escola de Música i Escola de Ceràmica, que formen part de l'Espai de les Arts.
Directory CENTRE SOCIOCULTURAL MOLÍ-CADÍ
Equipament municipal on s'hi emplacen oficines de l'Ajuntament i diverses entitats del municipi. Consta de dos edificis separats. Edifici Molí: Espai jove Remolí (amb accés des de Pl. Blas Infante), Punt d'Atenció a la Ciutadania i registre d'entrada de documents, Oficina d'Atenció de la Policia Local, Oficina Tècnica del Pla d'Integració Integral de Can Vidalet, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Compres, Servei de Mediació, Centre de tractament de l'alcoholisme i Serveis de Salut Mental de Sant Joan de Déu. Edifici Cadí: Associació de veïns del barri de Can Vidalet.
Directory DEPENDÈNCIES DE COMUNICACIÓ
Oficines on està emplaçada la unitat que s'ocupa del contacte amb els mitjans de comunicació, edició de publicacions municipals, gestió de la comunicació i informació sobre actuacions municipals.
Directory DEPENDÈNCIES DEL CARRER JOAQUIM ROSAL
Dependència municipal en què s'ubica l'Oficina Local de l'Habitatge
Directory DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA LOCAL
Dependències on s'ubiquen els Serveis operatius de la Policia Local
Directory DEPENDÈNCIES DEL CARRER NORD
Dependències municipals on s'ubiquen les Unitats Operatives d'Instal·lacions i d'Emergències
Directory DEPENDÈNCIES DE PLAÇA SANTA MAGDALENA, 24
Oficines municipals on s'ubiquen el Punt d'Atenció a la Ciutadania i Departament de Població
Directory EQUIP DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE CAN VIDALET
Dependències municipals on es troba ubicat l'equip tècnic que permet l'accés immediat al sistema català de Serveis Socials
Directory ESPAI BARONDA
En el transcurs del mes de febrer de 2017 van començar els trasllats de departaments i serveis administratius i tècnics municipals a l'Espai Baronda. El trasllat s'està realitzant de forma escalonada. En una primera fase s'han traslladat el Servei de Gestió de les Persones, el Servei de Manteniment i Espai Públic, la Unitat Jurídicoadministrativa de Serveis Generals, Sistemes d'Informació, Infància i Drets Civils, Planificació Estratègica, Innovació i Organització, Coordinació i Unitat Jurídicoadministrativa de l'Àmbit Acció Social i Ciutadania, Educació i Ciutadania, Protecció Civil i Participació. En una segona fase està previst el trasllat dels departaments de Cultura, Acció Social i Serveis Administratius i Inspecció
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B