Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

L'Ajuntament

Organització política municipal

Directori polític // Organigrama del Govern // Codi de Bon Govern // Ple municipal, seguiment de les mocions i vídeos // Grups polítics municipals // Junta de Govern Local // Comissions Informatives // Junta de Portaveus

Llegir Més

Gestió municipal

Missió, visió i valors // Organigrama tècnic // Responsables tècnics municipals // Plantilla // Càrrecs de confiança // Relació de Llocs de Treball i retribucions dels empleats públics // Pla d'Actuació Municipal // Plans directors // Retiment de comptes - PAM // Projectes i actuacions // Cartes de Serveis // Catàleg de serveis // Compromisos de servei // Avaluació dels serveis // Convenis de col·laboració // Subvencions i ajuts // Accés a la informació pública // Queixes i suggeriments

Llegir Més

Dades econòmiques

Pressupostos // Informes d'Estabilitat pressupostària // Informació gràfica dels pressupostos // Cost efectiu dels serveis // Període mitjà de pagament de factures a proveïdors // Relació de proveïdors // Cost de les insercions de publicitat institucional a la premsa // Retribucions dels càrrecs electes

Llegir Més

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B